Zonlicht... is er!

Het laat zijn licht schijnen op de wereld en geeft ons leven

Privacyverklaring website

Jantina Steen is binnen haar bedrijf verantwoordelijk voor de gegevensbescherming (Functionaris Gegevensbescherming)
Zij is te bereiken via zonlicht.jantina@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik sla geen persoonsgegevens op via mijn website
Je IP adres wordt niet door mij opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.). Mijn website heeft evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met zonlicht.jantina@gmail.com, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk via de website geen persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar geen persoonsgegevens die ik via de website verkregen, behalve bezoekersstatistieken (anoniem). Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • IP adressen sla ik niet op.
  • Google analytics  gegevens bewaar  ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek in principe nooit persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van foto’s van personen op mijn website

Ik gebruik foto’s op mijn website waarop sommige personen herkenbaar in beeld kunnen zijn. Waar mogelijk heb ik contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Hetzelfde geldt voor tekeningen die ik op mijn website laat zien. Deze zijn gemaakt door mij of door mijn clienten en zijn met toestemming gebruikt.

Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto en bent u van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met zonlicht.jantina@gmail.com zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien (wanneer deze in mijn bezit zouden zijn), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via zonlicht.jantina@gmail.com

Ik gebruik op de website de volgende maatregelen  om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Een TLS (voorheen SSL) verbinding. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging  voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Verwerkingsovereenkomst

De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Ik heb deze verwerkingsovereenkomst met teKiek! webdesign die de hosting van mijn website en mail verzorgt.

Gebruik van Sociale Links en Social Media

Ik gebruik geen linkjes die het mogelijk maken data te delen met een Facebook, twitter of insta stream via deelknoppen.

Deelknoppen zijn knoppen waarmee bezoekers een artikel of pagina kunnen delen op Facebook, LinkedIn, Twitter of op welke andere manier dan ook. Hier zit ook een systeem achter dat de gegevens van jou linkt aan jouw sociale media profile.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.

Ik gebruik op mijn website alleen technische en functionele cookies
Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het contactformulier.

En ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Interesse of meer weten?

Jantina Steen
Willem Lodewijkstraat 21
Wolvega
tel. 06 40 19 99 84
e-mail: zonlicht.jantina@gmail.com